Меню
Индекс

Сервиз

В менюто  са включени следните функции
Група Дейности сервиз
 
 
Нова поръчка
Въвеждат се данни за създаване на нова поръчка
Списък поръчки
Преглед и обработка на клиентските поръчки
Записване за ремонт
Предварително записване на посещенията на автомобилите в сервиза. В зависимост от зададения начин на планиране на времето отваря съкратена или разширена форма за Записване
Работа за извършване
Разпределяне на операциите по клиентските поръчки по време и монтьори.
В зависимост от зададения начин на планиране на времето отваря съкратена или разширена форма за Разпределяне на работите.
Щемпеловане на времето
Щемпеловане на времето за работа по поръчка и на присъствията и отсъствията на монтьорите
Подсещания автомобили
Показва форма с всички подсещания за автомобили.
Група Фактуриране
 
 
Фактуриране
Издаване на фактури по приключените поръчки
Плащания фактури
Отчитане на вземанията и плащанията по издадените по банков път фактури
Изчисляване лихви
Изчисляване на лихви по фактури с просрочен срок за плащане
Разходи    
Въвеждане на разходи за фирмата
Парични средства
Водене на парични средства каса или банка
Група Връзки програми
 
 
Описи SmartClaim
Получаване, обработване и изпращане на описи на щети на застрахователи в системата Smart Claim
Profit Manager
Зареждане на информация за приготвени бои от системата на Glasurit - ProfitManager
Група Номенклатури сервиз
 
 
Автомобили
Въвеждане, преглед и редактиране на данни за автомобили, клиенти на сервиза
Контрагенти
Въвеждане, преглед и редактиране на данните за доставчици и клиенти
Контакти     
Въвеждане, преглед и редактиране на данните за контакти с клиенти.
Сервизни операции
Дефиниране и преглед на сервизните операции
Видове труд
Дефиниране и преглед на типовете сервизни операции
Акции
Въвеждане и наблюдение за сервизните акции върху автомобилите
Нормовремена
Въвеждане, преглед и промяна на каталозите за труда за отделните модели автомобили
Модели и труд
Показване на всички серии и типове автомобили с възможност за показване на сервизните операции и нормовремена за избран модел