Меню
Индекс

Модели и труд

 
Формата показва всички серии и типове автомобили с възможност за отваряне на форма за търсене на сервизни операции за избрания модел.
 
Във формата в два списъка се изброяват сериите автомобили и типовете за всяка серия. В таблицата под списъка се показват данни за моделите отговарящи на зададените критерии.
 
При избор на определена серия във списъка с типовете се показват само тези за избраната серия. Ако се избере All се показват всички типове.
 
При двойно натискане с мишката върху някой от изброените модели в таблицата с данните или при натискане на Справка труд се отваря формата за търсене на сервизни операции за избрания модел.
 
Търсенето на модел може да се извърши и по номер на шаси на автомобила. То се въвежда в полето Номер шаси, след което се натиска Enter. Ако автомобилът е идентифициран се показва серията и модела и в таблицата се позиционира върху конкретният модел.