Меню
Индекс

Избор на сервизни операции

Показва се форма с три страници
Списък - използва се за търсене на желаните операции
Данни - Показва всички данни за избраната операция
Избор модел – дава възможност за избор на индекс модел, за който да се покажат нормовремената
 
Формата има следния вид:
 
Изборът на операция може да става по следните начини :
 
При първоначално отваряне се показват само основните серизни операции. Ако към дадена операция (базова) има дефинирани и допълнителни операции, то тя се показва със зелен цвят в списъка. С натискане на клавиша Enter (  )или със задаване на опцията Базова + допълнителни, в списъка се показва само тази операция с прилежащите и допълнителни. От този режим се излиза или с махане/изключване на опцията или с натискане на BackSpace.
При задаване на опцията Всички операции, в списъка се показват и основните и допълнителните операции, като допълнителните излизат в червен цвят.
 
След намиране на съответната операция с двойно натискане с мишката, натискане на Shift + F6 или извикване на Пренос в кошница от Popup менюто, тя се прехвърля в кошницата.
 
В страницата “Данни” може да се редактират данните за избраната операция. Подробно описание на полетата е дадена при Сервизни операции.
 
Ако е необходимо може да се промени модела, за който се показват операциите с натискане на Ctrl+N или преминаване в страницата “Избор модел”. Тогава на екрана се показва списък с всички модели и след натискане на Enter се показват операциите за избрания модел.