Меню
Индекс

Profit Manager

От формата се извършва прочитане на информация за приготвените бои, както и се задават параметри за зарежддането на информацията в поръчките.
Формата е разделена на две страници: