Меню
Индекс

Търсене на пакети

Формата се използва за търсене в дефинираните пакети:
 
В табличен вид се показват всички варианти на пакети. Показани са следните данни:
Поле
Описание
Вид
Вида на пакета (“ЗАДАНИЕ”, “КОМПЛЕКСНА ЦЕНА” или “СМЕС”
Номенклатурен №
Номенклатурен номер на пакета
Описание
Описание на пакета
Цена
Продажна цена (ако има дефинирана) за този вариант на пакета
Индекс модел
За кой индекс модел се отнася вариантът на пакета (не е задължително да е попълнено)
Марка
За коя марка автомобили е вариантът
Серия
За коя серия (модел) е вариантът
Двигател
За кой вид двигател е вариантът
Забележки
Допълнително описание за този вариант на пакета
Обект
В кой обект е дефиниран пакетът
№ Дефиниция
Пореден номер на варианта на пакета
 
От редът за филтриране може да се извърши филтриране по всяко от полетата.
След намиране на желания вариант на пакет се натиска бутона Избор, с което избраният пакет се зарежда в клиентската поръчка.
При натискане на бутона Отказ, формата се затваря без добавяне на пакет в клиентската поръчка.