Меню
Индекс

Контрагенти

Показва данни за контрагентите на фирмата (доставчици и клиенти).
Формата се състои от пет страници :