Меню
Индекс

Описи SmartClaim

От формата се изпълняват функции свързани с връзката със системата SmartClaims използвана за комуникация между застрахователните компании и доверените им сервизи.
Формата е разделена на четири страници: