Меню
Индекс

Парични средства

Парични средства
1

Заключване период button

1. Заключване период button
При натискане на бутона се появяват  избор до коя дата да  бъде заключено 
както и бутоните ок и отказ
2

Редактиране статия

2. Редактиране статия
Редактира избраният запис на статия  от  таблица Обороти
3

Изтриване статия

3. Изтриване статия
Изтрива избраният запис на статия  от  таблица Обороти
4

Нова статия

4. Нова статия
Създава нова статия
5

Запис промени

5. Запис промени
Записва направените промени
6

Обороти

6. Обороти
 
7

Избор на месец и година

7. Избор на месец и година
Задава месеца и годината ,  за която се въвеждат статиите