Меню
Индекс

Записване на сервизна операция

При извикване на функцията “Запис на операции” или “Запис на всички операции” се показва следната форма за избор на монтьор:
 
 
Избирането може да стане по следните начини :
Въвежда се кода на мотьора при което курсора се позиционира върху него и след това се натиска Enter.
С мишката или с клавиатурата се избира съответния монтьор от списъка и след това се натиска бутона .
Два пъти се натиска с мишката върху избрания монтьор.
 
При избор на монтьор автоматично се избира стенда, но който той работи. Възможно е избирането и на друг стенд.
 
Ако е необходимо да се избере повече от един монтьор , то тогава избираме монтьора , натискаме бутон ,
избираме следващият монтьор и отново след това е необходимо да се избере  процента на изработка на всеки монтьор.
ВНИМАНИЕ !!!  Системата прави проверка за 100 % и ако несъвпадат коригира в първият монтьор ако се редактират втори, трети или всеки следващ.