Меню
Индекс

Нормовремена

Формата се използва за въвеждане и редактиране на каталозите на труда (сервизните операции) за различните модели.
 
От списъка с моделите се избира моделът за който трябва да се добавят или редактират сервизни операции. Добавянето може да се извършии по два начина:
 
От списъка на дефинираните за модела операции може да се извършват следните действия:
Редактиране
Може да се коригират стойностите в полетата вид боя, количество и AZ
Изтриване на един или повече записи
Маркират се записите и се натиска Ctrl + Del
Изтриване на всички показани записи
Извиква се Изтриване всички от Popup менюто. Функцията изтрива всички показани на екрана записи имащи еднаква година на производство и вид боя.