Меню
Индекс

Плащания фактури

Плащания фактури
 
1

Панел въвеждане на данни

1. Панел въвеждане на данни
 
 
2

Таблица с фактурите по банков път

2. Таблица с фактурите по банков път
 
 
Фактура №
Номер на фактурата
Дата
Дата на издеаване на фактура
Клиент
Клиент
Сума по поръчка
Сума по поръчката
Платена сума
Платена сума до м,омента
Остатък за плащане
Остатрък за плащане
Поръчка
номер на поръчката
Сплит
Направление на поръчката
Вид плащане
Вид плащане
Рег. №
рег. № автомобил
Клиент №
номер клиент
Референтен №
Референтен номер
 
 
 
 
3

Бутон за избор на всички или само на неплатени фактури

3. Бутон за избор на всички или само на неплатени фактури
.
4

Таблица с хронология

4. Таблица с хронология
 
5

Панел за избор на период

 за показване на въведените плащания

5. Панел за избор на период
 за показване на въведените плащания
 
6

Таблица с информация за

плащанията по избрана фактура

6. Таблица с информация за
плащанията по избрана фактура
 

<TODO : Control Name>

 
<TODO>: Insert description text here...