Меню
Индекс

Форма изписване стоки

От формата се въвеждат и изписват стоки по сервизна поръчка.
 
Формата има две страници
Изписване стоки - Показва информация за неизписаните стоки. От тази страница се въвеждат и нови стоки
Изписани стоки - Показва данни за изписаните по поръчката стоки и за документите, с които са изписани.
Изписване стоки
 
Страницата е разделена на два панела:
Таблица със стоките- Показва информацията за въведените стоки, които още не са изписани. В таблицата се въвеждат нови стоки и се извикват функции за обработка на въведените записи.
Панел с данни за стоката - Показва основни данни за записа от таблицата, на който е позициониран курсора - Локация (Местоположение) и данни за количествата - налично резервирано и поръчано.
 
Въвеждане на нова стока
Съществуват два начина за добавяне на нови стоки по поръчката : ръчно и зареждане от кошница
Ръчно въвеждане
В таблицата се въвежда на ръка номенклатурния номер на стоката и количеството, което трябва да се изпише. Програмата проверява дали има стока с въведения номер, първо в активния склад, а после и в останалите. Ако не е намерен се извежда съобщение за грешка.
Зареждане от кошница
Извиква се от Popup Менюто или със Shift + F6. В поръчката се зареждат всички стоки от кошницата
 
След въвеждане на стоките програмата проверява наличността в склада и определя статуса на стоката в поръчката. За по подробно обяснение на механизъма на работа виж Обработка на заявките за изписване.
 
Обрабока на въведените стоки
 
Извършва се с извикване на следните функции от Popup Меню
Картон на стоката (F3)
Извиква картона на стоката
Изчисление цена (Ctrl + R)
Изчислява продажната цена и отстъпката на стоката
Промяна цена (Ctrl + P)
Позволява ръчна корекция на единичната цена и на отстъпката
Промяна статус
Позволява ръчна промяна на статуса на стоката.
Обработка операции (F7)
Обработва маркираните стоки със статус “Нов запис”,”Има наличност”, “Няма наличност”
Обработка всички операции (Shift + F7)
Обработва всички стоки със статус “Нов запис”,”Има наличност”, “Няма наличност”
Бележка части (F8)
Генерира и отпечатва документ за изписване на всички записи със статус “ЗА ИЗПИСВАНЕ”