Меню
Индекс

Работа по поръчка

Това е основната форма за работа по сервизна поръчка. Формата има два панела. На горния са показани основните данни за сервизната поръчка, а на долният данни за въведените операции по поръчката.
 
 
Горния панел е разделен на три части:
 
Описание на полетата в таблицата с операциите е дадено при Въвеждане на нови операции.
 
При натискане на бутона Изписване от картон служител се минава в режим на изписване на стоките от картона на служителя, а не от склада. Описание на работата при изписване е дадено при Въвеждане на нови операции.
 
От формата могат да се извършват следните дейности
 
Въвеждане на нови операции
Обработка на въведените операции
Извикване на функции от главното меню
Отваряне на форма за работа със стоките
Отваряне на форма за отчитане на труда