Меню
Индекс

Акции

От формата се въвеждат данни за акциите на автомобилите – описание на акцията, части и труд включени в нея и автомобили, на които трябва да се извърши. Също така се извеждат и справки за извършените акции.
 
Формата има два екрана: