Меню
Индекс

Автомобили

 
Менюто включва следните функции:
Група автомобили
 
 
Поръчки автомобили
Следене на поръчаните за доставка автомобили, завеждането им в склад и запазването им за клиенти
Конфигурации автомобили
Съставяне на конфигурации за нови автомобили, на основата на базови цени за моделите и избрано допълнително оборудване.
Оборудване автомобили
Дефиниране на базови цени на автомобили, кодове за опции и допълнително оборудване, възможни конфигурации и техните цени по отделните модели, цветове и тапицерии.