Меню
Индекс

Поръчки автомобили

 
От формата се извършва създаване на поръчки за доставка на автомобили, проследяване на автомобилите, завеждането им в склада и запазването им за клиенти.
Формата е разделена на три екрана: