Меню
Индекс

Оборудване автомобили

От формата се дефинира информацията необходима за конфигурирането на автомобилите. Въвеждат се:
 
Формата се състои от следните страници: