Меню
Индекс

Конфигурации автомобили

От формата се оформят конфигурации за нови автомобили включващи базова цена на избрания модел, допълнително оборудване и отстъпка.
Формата се състои от следните страници:
 
Последователността на работата е следната: