Меню
Индекс

Параметри Audatex

От страницата се задава име и парола, с което се извършва връзката със системата Audatex. Това име и парола важат само за текущия потребител в Car_IS. Въвеждат се следните данни:
Поле
Описание
Потребител
Въвежда се потребителското име, с което текущия потребител работи в Audatex.
Парола
Въвежда се паролата, с която текущия потребител влиза в Audatex.
Потвърждение на паролата
Въвежда се повторно паролата, с която текущия потребител влиза в Audatex.
След въвеждане на данните се натиска бутона Запомняне за запаметяване на въведената информация. Паролата се запазва в кодиран вид, което е защита от неоторизиран достъп.