Меню
Индекс

Настройка

 
Група контрагенти
 
 
Контрагенти
Въвеждане на данните за доставчици и клиенти
 
Автомобили
въвеждане на данни за автомобили, клиенти на сервиза
 
Контакти
въвеждане на данни за контакти с клиенти
Клиентски карти
работа с клиентски карти (добавяне нови карти, справки за картите). Активно е само ако в данните за фирмата е зададено, че се работи с клиентски карти.
Абонаментни планове
данни за абонаментни програми за сервизно обслужване и автомобилите включени в тях.
Клиентски списъци
създаване списъци от избрани клиенти (или автомобили) и отпечатване на писма до тях.
Договори ремонти
въвеждане на параметрите на сключените договори за ремонт (цени на труд, групи за отстъпки и позиции за калкулиране стойността на ремонта). Може да се използва, както за въвеждане на договори със застрахователи така и с други корпоративни клиенти.
Група Потребителски
 
 
Общи данни
общи данни за потребителя (активни склад, сервиз и каса)
Принтери
Задават се принтерите за работните документи (бележки части, работни карти и фактури) и за справките.
Група Основни Номенклатури
 
 
Обекти
въвеждане на данни за обектите (складове, сервизи и каси)
Данни за фирмата
въвежда се данните за фирмата потребител на системата
Банкови сметки
Въвеждане на данните за банковите сметки на фирмата
Служители
въвеждане на данни за служителите (респ. потребителите на системата)
Права за достъп
дефинират се правата за изпълнение на функции и за отваряне на формите в програмата за потребителите и потребителските групи
Група Номенклатури дейности
 
 
Пакети
дефиниране на пакети (задания, комплексни цени и смеси)
Направления поръчки
дефиниране на направления (сплитове) на клиентските поръчки
Диапазони
дефиниране на диапазони от номера за клиентски кодове, номера на поръчки, сметки и фактури
Отстъпки и надбавки
дефиниране на проценти за отстъпки на клиентите и за надбавки при ценообразуването
Валутни курсове
данни за валутните курсове
Група Допълнителни настройки
 
 
Системни константи
общи данни за програмата
Справки
дефинират се потребителски справки
Текстови форми
дефинират се формуляри за отпечатване на матрични принтери
Дървовидни структури
Информация за йерархичните структури (групи труд и части)
Група Функции
 
 
Импорт данни
зареждане на данни от текстови файл в базата данни
Системни функции
извършване на функции свързани с администрирането на системата (приключване на месеци и др.).