Програмен продукт обхващащ следните аспекти от дейността на компанията:

1.Автосервиз 

 • Пълна информация за автомобилите клиенти на сервиза
 • Проследяване на поръчките за ремонт от приемането на автомобила, през поръчване и изписване на частите и отчитане на труда до издаване на автомобила и фактуриране на ремонта
 • Поддържане на номенклатура на сервизните операции
 • Отчитане на заработките по монтьори
 • Планиране на работата по бригади
 • Записвания за посещения на автомобилите

2. Резервни части

 • Картони на стоките съдържащи многобройна информация за всяка част
 • Проследяване на цялостния процес на доставка на частите - генериране на складови поръчки, формиране на поръчки за доставка на базата на заявки от клиенти, свързване на документите за доставка с поръчките за доставка, формиране на себестойността на стоките
 • Резервиране на части по клиентски поръчки
 • Вътрешно складови транзакции
 • Поддържане на пълен ценоразпис на доставчиците и автоматично зареждане на данните в картоните на частите
 • Модул Инвентаризация

3. Допълнителни функции

 • Дефиниране на комплексни цени
 • Работа със смеси (за бояджийски цехове)
 • Картони на монтьорите
 • Работа с неограничен брой ценови листи
 • Гъвкаво дефиниране на отстъпки
 • Възможности за автоматично ценообразуване
 • Гъвкав генератор на отчети