Меню
Индекс

Завеждане на стоки

Използва се за въвеждане и обработка на документи за доставка на материални запаси.
 
Формата има три страници :
 
В горната част на формата има две полета:
Склад – избира се за кой склад да се покажат документите за доставка на стоки. По подразбиране е текущия склад на потребителя.
Показване всички документи – по подразбиране се показват само последните 500 документа. Ако се отметне се показват всички документи въведени в системата.