Меню
Индекс

Запис на сервизна операция

 
Във формата работа по поръчка курсора се позиционира на съответната операция.
Натиска се F8
Натиска се десния бутон и от Popup менюто се избира Запис на операция
 
На екрана се появява списък на всички монтьори работещи в съответния сервиз
Въвежда се код на монтьор и се натиска Enter
Натиска се левия бутон върху монтьора и после се натиска или се натиска два пъти с левия бутон върху монтьора.