Меню
Индекс

Въвеждане на операции в поръчка

 
Съществуват два начина за въвеждане на операции в сервизна поръчка
 
Директно въвеждане на операциите
 
В полето “Номенклатурен №” се въвежда номера на операцията (сервизна операция, стока, пакет).
Програмата проверява за наличието на въведеня номер в номенклатурите и ако го намери попълва данните за операцията, а ако не го открие издава съобщение за невалиден номенклатурен номер и предлага да се добави като нова сервизна операция или стока.
 
Зареждане на операции през кошница
Влиза се във формата за търсене на стоки, труд или пакети. От формата се зареждат търсените операции в кошницата и после се зареждат оттам в поръчката. За детайлно описание виж Избор на операции.