Меню
Индекс

Въвеждане на коментари

 
Отваря се формата за работа по поръчка (виж Намиране на поръчка)
 
Въвежда се на нов ред в полето Описание текстът на коментара (В поръчката трябва да има записана поне една част или операция, иначе текстът ще бъед възприет като задание). Въведеният коментар се появява накрая на фактурата.