Меню
Индекс

Въведение

 
Настоящето ръководство е разделено на три части. В първата част "Основни понятия" са описани основните идеи и принципи на програмата и са дадени указания важащи за всички форми в програмата. Във втората част "Извършване на основни операции" са дадени подробни указания за най-често извършваните операции в програмата.  В третата част са описани менютата и екраните на програмата.
В ръководството са описани всички функции на системата. В зависимост от конкретния потребител и дадените му права той няма да вижда всички функции от главното меню и съответно няма да може да показва всички форми. Също така потребителят ще може да изпълнява само тези операции, за които има зададени права.