Меню
Индекс

Външни функции програма

От страницата се добавят външни функции, които се включват в меню “Допълнителни”. За всяка външна функция се въвеждат следните данни:
Поле
Описание
Номер функция
Автоматично генериран последователен номер, който идентифицира функцията
Описание функция
Описание на функцията, с което се показва в менюто и в списъка за права за достъп
Име библиотека (dll файл)
Име на файла, в който е дефинирана функцията
Име на функцията в библиотеката
Име, с което се изиква функцията
Добавя се към
Избира се към от екран от програмата ще се извиква функцията:
-Общи - от група "Допълнителни" в менюто на програмата
-Клиентски поръчки - от група "Допълнителни функции" в клиентската поръчка
- Фактури -  ипзълнява се директно като функция
Икона на функцията (малка)
Икона с размер 16х16 за функцията използвана в менюто
Икона на функцията (голяма)
Икона с размер 32х32 за функцията използвана в менюто
 
Всяка външна функция задължително трябва да има дефинирани следните параметри:
Параметър
Тип
Описание
Conn_String
PChar
Подава се стринг за връзка с базата данни съдържащ информация за потребителя и паролата, ако е влезнато с потребител и парола или флаг да се използва потребителя от Windows ако е влезнато с флага за “Достъп като Windows потребител”
 
Ако се извиква от "Клиентски поръчки" освен това има:
Параметър
Тип
Описание
Service
double
Номер на сервиз, в който е отворена поръчката
Order_No
double
Номер на поръчката
Split
double
Направление на поръчката