Меню
Индекс

Употреба стоки

 
Формата се използва за преглед на данните за вложени в автомобилите стоки, както и за въвеждане на специфични транзакции свързани със следенето на употребата на стоки.
 
Формата се състои от четири страници: