Меню
Индекс

Ценоразпис

 
Съхранява следните данни за стоките включени в номенклатурите на доставчиците:
Поле
Описание
Номенкл.№
Номенклатурен номер на частта
Описание
Описание на частта дадено от доставчика
Група
Ценова група, в която влиза частта
Базова цена
Цена преди даване на отстъпка при доставчика (не е задължителна)
Фактурна цена
Цена на която се получават стоките (използва се за основна цена при създаване на картон на нова стока)
Продажна цена
Продажна цена вкл. ДДС (не е задължителна)
SurCharge
Сума, която се взима от клиента, до връщане на частта
Кол в опаковка
Количество в една опаковка (ако е изпуснато е 1)
Стокова група
Показва кода на стоковата група, към която принадлежи стоката.
Продуктова категория
Показва кода на продуктовата категория, към която принадлежи стоката.
Тегло
Показва нетното тегло в килограми на една бройка от дадения номенклатурен номер.
 
С Ctrl + F може да се стартира търсене като за номенклатурния номер то трябва да се извършва или по целия номер или по началната част( във втория случай накрая се слага *).
Също така може да се извършва филтриране по всяка от колоните с използване на реда за филтриране