Меню
Индекс

Tърсене на стоки

 
Формата се извиква от Работа по поръчки или Завеждане на стоки с натискане на Ctrl + Enter.
 
Използва се за намиране на стока, когато не се знае номенклатурния номер, а само част от него или описанието на стоката при завеждане или изписване на стоки.
 
 
В зависимост от това в кое поле на извикващата форма е бил потребителят търсенето се извършва по номенклатурен номер или по описание. В горната част на формата се показва въведения текст за търсене,  като ако това са първите символи от номера/описанието се въвеждат само те (напр 9101 или STC), а ако текста може да се намира в която и да е част от полето се използва и символа * за обозначаване на неизвестните символи (напр. 11*354).
 
В таблицата се показват всички стоки, отговарящи на зададения критерий (в случая 12). Може да се въвеждат допълнителни символи за стесняване на избора. След намиране на търсената част се натиска Enter и нейния номенклатурен номер се записва в поръчката. С натискане на Esc екрана се затваря без записване на част в поръчката или документа за доставка.
 
Текстът за търсене може да се въведе в извикващата форма или направо във формата за търсене. Изтриване на въведените символи се извършва с Backspace, а на целия въведен текст с Del. Трябва да се има предвид че при въвеждане на всеки нов символ се извършва търсене на частите, отговарящи на критерия и поради това е по-ефективно текстът за търсене да се въведе в извикващата форма.
 
Примери за търсене:
Искаме да намерим части, за които
Въвеждан текст
Номерът започва с STC
STC
Номерът започва с 11 и завършва на 273
11*273
Наименованието започва с накладки
Накладки
В наименованието е включено лагер
*Лагер*
Наименованието завършва на ляв
*Ляв
В наименованието има носач и 0273 (и не се знае как са разположени)
*Носач*0273*
или
*0273*носач
 
Към формата има Popup меню от което меже да се извикват следните функции:
Справка за част (F3)
Извиква картона на частта
Справка цени (F10)
Показва продажната цена на частта изчислена в дефинираните за системата валути.