Меню
Индекс

Специални цени

 
 
 
 
 
Таблица "Специални Цени" позволява въвеждането на специални цени за всеки артикулен номер , за избран период и избран склад .
 
Поле
Описание
Номенкл.№
Номенклатурен номер на частта
Склад
Име на слклада
Номенклатурен номер
Номенклатурен номер на стоката
В сила от
Начална дата  на периода за специална цена и / или отстъпка
В сила до
Крайна дата на периода за специална цена и / или отстъпка
Цена без ДДС
Специална цена без ДДс
Отстъпка
Отстъпка ( като коефициент)
Добавена от
Номер на оператора добавил  записа
Добавена на
Дата и час на добавяне
Редактирана от
Номер на оператора последно редактирал записа
Редактирана на
Дата и час на редакция