Меню
Индекс

Работа по клиентска поръчка

Клиентска поръчка
Основен документ, който се използва при поръчване  и продажба на стоки и извършване на сервизни дейности. В него се записват :
 
На базата на клиентската поръчка се генерират документ за изписване (за изписаните стоки), поръчки за доставка, сметки и фактури (след приключване на работата по поръчката).
 
Работата по поръчката протича в следния ред:
 
В определени обекти , където се извършва само директна продажба на части може да се зададе фазите 3 и 4 да се извършват едновременно.
 
Фаза 5 се извършва автоматично при вътрешни поръчки (поръчки открити за вътрешнофирмени нужди – ремонти на собствени автомобили изписване на консумативи и рекл.материали).