Меню
Индекс

Преглед на изписването

Показва данни за изписаните от текущия склад стоки. Формата се състои от две страници – Основни данни и Разширени данни. В Основни данни се показват само най-важните колони и тя се отваря бързо. Ако е необходима по-подробна справка, тогава се отива на страницата Разширени данни. При отваряне показва изписаните през последните 30 дни части. При изиране на полето Всички изписвания се показват всички данни. Таблицата съдържа следните полета:
Поле
Описание
№ Докум.
Номер на документа за изписване, с който е изписана стоката
Дата
Дата на изписването
Ном. №
Номенклатурен номер на изписаната стока
Име оригинално
Оригинално име на стоката
Име преведено
Името на стоката, преведено на български
Кол.
Изписано количество
Ед.цена
Единична продажна цена на стоката във валутата на склада
Отст.
Дадена отстъпка
Сума вал.
Обща цена на частта намалена с отстъпката във валутата на склада
Себест.вал.
Себестойност на стоката във валутата на склада
Себест.лева
Себестойност на стоката в лева
Сервиз
Сервиз, от който е отворена клиентската поръчка
Поръчка
Номер на клиентската поръчка
СП
Сплит (Направление) на поръчката
Клиент №
Клиентски номер
Име
Име на клиента
Рег.№
Регистрационен номер на автомобила
Шаси
Номер на шаси на автомобила
Модел
Модел на автомобила
Предал
Име на оператора изписал частите
Приел
Име на получилия частите
 
Полетата с курсив са показани само на страницата Разширени данни.
 
От таблицата може да се извикат следните функции:
Функция
Описание
Филтриране сървър (Ctrl + R)
Отваря формата за задаване на критерии за филтриране на записите (филтрирането се извършва на сървъра и се прехвърлят само записите, отговарящи на зададените критерии)
Премахване филтър (Ctrl + Q)
Премахва зададените филтри на сървъра. Не премахва локално зададения филтър
Печат копие документ (F8)
Отпечатване на копие от документа за изписване, включващ позицията върху която е позициониран курсора
Пренос в кошница (Shift + F6)
Зарежда избраната стока в кошницата за прехвърляне в клиентска поръчка или поръчка за доставка