Меню
Индекс

Пакети

Формата показва дефинираните пакети - задания, комплексни цени и смеси
 
Формата има три страници
Списък - Показва списък на всички пакети. Дава възможности за търсене на определен пакет.
Данни - Показва данните за избрания пакет.
Справка изпълнение - Показва информация в кои клиентски поръчки е въведен пакета.