Меню
Индекс

Отпечатване на справките

 
Справките първо се показват на екрана. Общият им вид е следния
 
 
В лявата част се показват намалени отделните страници от справката, а в дясната избраната страница от справката.
 
Бутоните имат следните функции
 
- Показва цяла страница от справката
 
- Показва справката в номинален размер
 
- Показва справката, така че да се вижфа цялата ширина на страницата
 
- Връща на първа страница
 
- Връща на предишна страница
 
- Преминава на следваща страница
 
- Преминава на последна страница
 
- Отваря диалог за избор на номер на страница за показване
 
- Отваря диалог за търсене по текст в справката
 
- Показва диалог за настройка на принтера
 
- Отпечатва справката
 
- Записва справката
 
- Отваря записана справка
 
- Затваря справката