Меню
Индекс

Основни принципи при работа с клавиатурата

 
Придвижване във формите
 
Придвижването между отделните полета във формите става с  натискане на Enter () или Tab (за придвижване напред) и с Shift + Tab (за придвижване назад).
Когато курсорът е позициониран в таблица придвижването може да става и със стрелките, когато не сме в режим на редактиране (не се въвежда текст в дадена клетка).
 
Извикване на функции
 
Функциите от менютата могат да се извикват чрез натискане на Alt и позициониране на курсора със стрелките върху желаната функция.
 
Функция стартирана чрез бутон се извиква или чрез позициониране върху бутона и натискане на Enter или Space Bar, или чрез натискане на Alt и подчертаната буква в надписа на бутона.
 
Получване на помощ
 
От всяка форма при натискане на F1 се показва помощен екран свързан със съответната форма.
 
Определени функции могат да се извикват и чрез функционалните клавиши или чрез клавишни комбинации (Ctrl плюс някоя буква).