Меню
Индекс

Операции

Операция
Всеки ред от поръчката е операция
Операциите се делят на две основни групи - основни и справочни.
Основните операции са тези, които действително се осъществяват и съответно се заплащат от клиента:
 
Справочните операции са такива, които дават допълнителна информация за извършвания ремонт:
 
Всяка операция в поръчката се характеризира със своя вид, номенклатурен номер (код) и статус.
 
Статус на операцията
При първоначалното въвеждане на операцията в поръчката тя се записва със статус "Нов запис"(Необработена операция). Докато операцията е с този статус тя не дава отражение във склада, не се отчита като извършен труд и не се включва  във фактурата ( с изключение на свободния текст), а също така може да бъде изтривана и редактирана. След това в зависимост от вида на операцията се извършва обработка, при която въведената операция се отразява в склада, в таблицата за извършения труд и т.н.След приключване на поръчката или след анулиране на обработката на дадена операция, тя се установява в статус “Информативен запис”.
Тъй като статусът на операцията пряко отразява извършените дейности, то не е възможно директното му променяне. Всяка промяна на статуса се свързва с извършването на определено действие (напр. отчитане на извършване на сервизната операция от монтьора или изписване на стоката от склада).
 
Дефинирани са следните статуси на операциите:
 
Операция за извършване
Сервизна операция при детайлно отчитане на времето, по която не е приключена работата.
Завършена операция
Обработена сервизна операция, пакет (задание, комплексна цена или смес), акция, задание от номенклатура или запитване за стока
Заявена за изписване стока
Стока в клиентска поръчка, от която има достатъчно налично количество и може да бъде изписана незабавно.
Резервирана стока
Стока в клиентска поръчка, от която има достатъчно налично количество, стоката не трябва да се изписва в момента, но трябва да се запазят съответните бройки.
Поръчана за доставка стока
Стока в клиентска поръчка, от която няма достатъчно налично количество и е включена в поръчка за доставка.
Чакаща складова доставка стока
Стока в клиентска поръчка, от която няма достатъчно налично количество и чака доставка по складова поръчка.
Заявена за поръчване стока
Стока в клиентска поръчка, от която няма достатъчно налично количество, не е поръчана за доставка и трябва да бъде включена в поръчка за доставка.
Изписана стока
Стока в клиентска поръчка, която е изписана от склада.
Изписана на червено стока
Стока в клиентска поръчка, която е изписана от склада. Използва се за маркиране на стоки които не са взети от клиентите или са изписани предварително.
Има наличност
Маркира, че в склада има наличност от съответната стока. Използва се когато, потребител без права за работа в склада въвежда стоки в клиентска поръчка.
Няма наличност
Маркира, че в склада няма наличност от съответната стока. Използва се когато, потребител без права за работа в склада въвежда стоки в клиентска поръчка.
От картон
Използва се, когато в клиентска поръчка се изписват стоки от картон на служител.
Информативен запис
Oперация в сервизна поръчка, която не е осъществена поради определена причина. Не дава отражение върху сумата по поръчката и върху картона на стоката (ако операцията е стока).