Меню
Индекс

Общи Справки

От формата се извикват предварително дефинирани справки на базата на данни от системата.
Извеждането на справките се състои от следните стъпки:
 
На всяка от стъпките съответства отделен екран във формата. Стъпките от 3 до 5 не са задължителни за извеждане на справката.
 
Също така може да се записва готова справка и след това да се прочита за повторно използване или да се прочете заявката от файл с бутона  .