Меню
Индекс

Наличности при доставчици

Във формата се показва заредената информация за наличностите на стоки при доставчиците с възможност за търсене по номенклатурен номер или доставчик.
 
 
В полето Търсене по: се въвежда условието за търсене. Може да се търси по цялото поле или част от него.
След това се задава дали се търси по номенклатурен номер или по доставчик. Ако се търси доставчик в десния списък се показват всички доставчици, за които има заредени наличности с възможност за избор на търсения.
С натискане на бутона Търсене се извършва филтриране на записите по зададеното условие. Колоните Ед.Цена и Валута се показват само ако потребителят има права за преглед на цени на стоките.