Меню
Индекс

Наблюдение склад

 
Форма за търсене на стоки, разглеждане на данните за тях и отпечатване на справки.
 
Съдържа следните страници:
Списък стоки - Екран за търсене на стоки и показване на основна информация за тях.
Общи данни - Показва основните данни (наименование, цени, количество, местоположение) за избраната стока.
Допълнителни данни - Показва допълнителни данни за стоката, вкл. салдата по отделните партиди.
Данни автомобили – показва се само в складове за автомобили. Съдържа данни специфични за автомобила
Движение на стоката - Показва всички транзакции на стоката.
Резервирани количества - Показва по кои клиентски поръчки има запазени количества от стоката.
Поръчани количества - Показва в кои поръчки за доставка е или е била включена стоката.
Справки - Отпечатва справки за стоката