Меню
Индекс

LOIS Анализ

LOIS Анализ
1

Автоматична поръчка

 
 
2

RUSH поръчка

 
 
3

Обобщена таблица

 
Колона
Описание
Главна група
основната група на база заложените параметри
–     L,O,I,S
групите са обяснени  в Пояснения групи
 
Група
основната група плюс подгрупата. 
 
групите са обяснени  в Пояснения групи
Поз. с наличност
Брой артикули в дадената група,от които има в наличност
Поз. Без наличност
Брой артикули в дадената група,от които няма в наличност
Оборот в лв.
Стойност на фактурираните продажби за всички артикули класифицирани в дадената група за последните 12 месеца
Процент от общ оборот
Дял на”Оборот в лв.” за групата от “Оборот в лв.” за целия склад
Потребление (бр.)
Общо изписани бройки от всички артикули класифицирани в групата за последните 12 месеца
Потребление (бр.) процент
Дял на “Потребление бр.” за групата от “Потребление бр.” за целия склад
Обхват надвишаване (Поз.)
Брой артикули от дадената група за която наличността – запазените бройки е повече от изчисленото максимално количество
Обхват надвишаване (Ст-ст)
Сумата от бройките надвишаване по средната доставна цена за последните 12 месеца за дадената група
Обхват недостиг (Поз.)
Брой артикули от дадената група за която наличността – запазените бройки + поръчаните бройки е по-малко от изчисленото минимално количество. За група C обхват недостиг винаги е нула
Обхват недостиг (Стойност)
Сумата от бройките недостиг по средната доставна цена за последните 12 месеца за дадената група
Наличност лв.
Действителна стойност на наличните в склада артикули от дадената група
Наличност процент
Дял на “Наличност лв.” за дадената група от общата “Наличност лв.”
 
Освен за подгрупите всички показатели са изчислени и за основните групи и за целия склад.