Меню
Индекс

Картони на служителите

 
От формата се завеждат  стоки от склада по картоните на служителите и се извеждат справки за наличността по картоните и за движенята на стоките.
Формата има следните екрани: