Меню
Индекс

Използване на стандартни текстове за забележки

 
Формата се извиква от Нова поръчка
 
Използва се за записване и прочитане на текстове на забележки.
 
Във формата се показват всички предварително записани текстове на забележки. Може да се добавят и нови текстове.
 
След натискане на бутона OK текста върху който е позициониран курсора се записва като забележка във съответната форма от която е извикана функцията.
 
При натискане на Отказ екрана се затваря без запис на текст.
 
При натискане на Всички се показват всички текстове ако преди това е било извършено филтриране само на някой тип забележки.