Меню
Индекс

Изписване на стоки

 
Влиза се в поръчката, по която ще се изписват стоки (виж Намиране на поръчка)
 
Въвеждат се стоките в поръчката (виж Въвеждане на операции в поръчка и Избор на операции)
 
Стоките, от които има достатъчно наличност се маркират автоматично ЗА ИЗПИСВАНЕ.
 
Натиска се F8
Натиска се десния бутон и от Popup менюто се избира Изписване.
 
Въвежда се име на получател
 
Документът за изписване се отпечатва автоматично на зададения принтер.