Меню
Индекс

Избор на операции

 
Първата стъпка е да се отвори формата за търсене на операции
Натиска се Shift+F3 (за стоки), Shift+F4 (за сервизни операции) или F5 (за пакети)
Избира се от менюто Поръчка / Търсене / Труд, Стоки или Пакети
 
Търсене по номер на операцията
В полето “Номер” се въвежда целия или част от търсеният код (Виж Форматиране на текст за търсене).
 
Ако е отметнато "Незабавно търсене", намерените записи излизат на екрана. Иначе се натиска бутона
 
Търсене по други полета
 
Курсора се позиционира на съответното поле и се натиска Ctrl + F
От менюто се избира Таблица / Търсене.
Въвежда се търсената стойност и се натиска Enter или се натиска
Курсора се позиционира върху първеният намерен запис отговарящ на условието или се извежда съобщение, че не е намерен запис.
Ако искаме да намерим и следващи записи отговарящи на условието пак се натиска Enter или се натиска .
Когато сме намерили желаната операция натискаме Esc или за да се затвори екрана за търсене.
 
След като курсора е позициониран на търсената операция
Натискаме Shift + F6
Натискаме десния бутон и от Popup менюто избираме Пренос в кошница.
 
Ако кошницата не е показана на екрана можем да я покажем с натискане на F6 или на или с извикване на меню Допълнителни / Кошница
 
След като сме избрали всички търсени операции затваряме формата.
 
Във формата за работа по поръчка
Натискаме Shift + F6
От менюто избираме Поръчка / Въвеждане / От кошница.