Меню
Индекс

Инвентаризация

От формата се отпечатват инвентаризационни описи, въвеждат се данните от преброяването и проверка на преброяването и се извършва обработка на инвентаризацията.
 
Формата има три страници:
 
В трите страници от Popup менюто могат да се извикват следните функции:
Функция
Описание
Клавишна комбинация
Картон на стоката
Отваря картона на текущата стока
F3
Изтриване
Изтрива маркираните стоки от инвентаризационния списък
Ctrl + Del
Промяна на локация
Дава възможност за ново зареждане на локацията от картона на стоката или за ръчно задаване на нова локация (новата локация се записва само в инвентаризационния списък)
Ctrl + L
 
За завършване на инвентаризацията и обработка на въведените данни се извиква функцията Приключване