Меню
Индекс

Грешки в Интрастат декларация

На страницата се показва информация за липсваща информация в документите за доставка/ продажба. Информацията се генерира при натискане на бутона Изпращане.
Показват се следните данни:
Поле
Описание
Месец
Месец, за който се отнасят данните
Година
Година, за която се отнасят данните
№ документ
Номер на складовата разписка / фактура за продажба, в която има липсваща информация
№ Обект
Номер на обект, в който е заведена стоката/ издадена фактурата за продажба.
Номенклатурен №
Номенклатурен номер на стоката, за която има липсваща информация. Ако е празно, то липсващата информация се отнася за целия документ.
Грешка
Описва се липсващата информация.