Меню
Индекс

Други понятия

Кошница
Таблица с избрани операции (стоки, сервизни операции и пакети), които трябва да се заредят в клиентска поръчка или поръчка за доставка. Операциите могат да се зареждат в кошницата от формите за търсене на стоки, сервизни операции и пакети.
 
Активен склад
Склад, с който потребителя работи. Избира се от екрана Общи данни
 
Активен сервиз
Сервиз, с който потребителя работи. Избира се от екрана Общи данни
 
Popup меню
Меню, което се извиква чрез натискане на десния бутон на мишката. Използва се за бързо извикване на функции свързани със съответната контрола.
 
Форматиране на поле за търсене
Използват се следните специални символи:
* - произволен брой символи
? - един произволен символ
Ако в търсеният код се включват символите * и ? те се записват в квадратни скоби: [*] и [?]
 
Примери:
Търсена комбинация
Текст в полето за търсене
Всички стоки започващи с 6161
6161*
Всички стоки завършващи на 209607
*209607
Всички стоки зпочващи с 11 и завършващи на 501
11*501
Всички стоки съдържащи 151
*151*
Стока започваща с 61, един произволен символ и 1
61?1*
Стока с код AFU1811*
AFU1811[*]