Меню
Индекс

Допълнителни операции

Оплакване
Въвежда се като свобоен текст, заявеното оплакване от клиента. Отпечатва се при печат на поръчката и не се показва във фактурата.
Задание
Предварително зададена съвкупност от стоки и сервизни операции, която се въвежда в поръчката и автоматично зарежда в поръчката включените в нея операции.
Акция
Определена проверка или ремонт, която трябва да бъде извършена за сметка на фирмата върху определени автомобили. Автоматично се зарежда в новите поръчки, докато не се отбележи, че е извършена.
Към акцията се дефинират стоки и сервизни операции които трябва да се вложат / извършат в поръчката.
След обработка на тези операции автоматично се отбелязва че акцията е извършена на съответния автомобил.
Коментар
Попълва се свободен текст, който да се отпечата във фактурата като коментар относно извършения ремонт.
Запитване за стока
Въвежда се като свободен текст. Всички запитвания за стоки се показват на екран на складовите оператори, откъдето те могат да влезнат в клиентските поръчки и да извършат съответните действия свързани със запитването. След извършване на обработката от страна на складовите оператори, те извикват функция, която променя статуса на запитването на “Завършена”.