Меню
Индекс
  • CAR_IS
  • Допълнителни

Допълнителни

 
В менюто са включени помощни функции на програмата:
Група Потребители
 
 
Логическо включване
Позволява смяна на потребителя без затваряне на програмата
Смяна парола
Отваря форма за задаване на нова парола за достъп
Група Идентификация автомобили
 
 
Идентификация по списък
Отваря форма за идентифициране на автомобила на базата на зададени интервали от номер до номер на шаси и принадлежността на всички автомобили от интервала към дадена модификация
Идентификация по тип шаси
Отваря форма за идентифициране на автомобил на базата на зададени съответствия между символите от номера на шасито и съответно производител, модел, вид купе, двигател, скоростна кутия
Допълнителни
 
 
Кошница
Показва кошницата. Кошницата е временен буфер за съхранение на избрани операции за прехвърлянето им между отделните форми на програмата (например от склад в поръчка, от нормовремена в поръчка и т.н.)
Сплитове
Отваря таблица, показваща всички дефинирани в системата сплитове (направления) на клиентските поръчки
 
Освен това, ако има дефинирани външни функции през “Настройка”->”Системни функции”, то се създава нова група “Външни функции”, в която се включват всички функции, до които има достъп потребителя.